logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

V Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
 11. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2018 r.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo.

     Za
      93.3%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      6.7%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Pawelczyk Danuta
     10. Przychodzień Jan
     11. Rupacz Henryk
     12. Wilk Bożena
     13. Zajączkowska Danuta
     14. Zaremba Patrycja
      1. Iwaniak Łukasz

      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Iwaniak Łukasz
      7. Kamienowski Sławomir
      8. Klimek Tomasz
      9. Lachowski Sławomir
      10. Pawelczyk Danuta
      11. Przychodzień Jan
      12. Rupacz Henryk
      13. Wilk Bożena
      14. Zajączkowska Danuta
      15. Zaremba Patrycja

        Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

        Za
         100%
        Przeciw
         -%
        Wstrzymali się
         -%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Bąkowski Rafał
        2. Brzostek Marek
        3. Brzostek Teresa
        4. Ciecierski Andrzej
        5. Grużewski Paweł
        6. Iwaniak Łukasz
        7. Kamienowski Sławomir
        8. Klimek Tomasz
        9. Lachowski Sławomir
        10. Pawelczyk Danuta
        11. Przychodzień Jan
        12. Rupacz Henryk
        13. Wilk Bożena
        14. Zajączkowska Danuta
        15. Zaremba Patrycja

          Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

          Za
           100%
          Przeciw
           -%
          Wstrzymali się
           -%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Bąkowski Rafał
          2. Brzostek Marek
          3. Brzostek Teresa
          4. Ciecierski Andrzej
          5. Grużewski Paweł
          6. Iwaniak Łukasz
          7. Kamienowski Sławomir
          8. Klimek Tomasz
          9. Lachowski Sławomir
          10. Pawelczyk Danuta
          11. Przychodzień Jan
          12. Rupacz Henryk
          13. Wilk Bożena
          14. Zajączkowska Danuta
          15. Zaremba Patrycja
            Wyświetleń: 911