logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

VI Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady
  Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
  sesjami.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2018 r. - podjęcie uchwały
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  gminy za 2018 r., absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2018 r.
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2018 r.

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Iwaniak Łukasz
     7. Kamienowski Sławomir
     8. Klimek Tomasz
     9. Lachowski Sławomir
     10. Pawelczyk Danuta
     11. Przychodzień Jan
     12. Rupacz Henryk
     13. Wilk Bożena
     14. Zajączkowska Danuta
     15. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Iwaniak Łukasz
       7. Kamienowski Sławomir
       8. Klimek Tomasz
       9. Lachowski Sławomir
       10. Pawelczyk Danuta
       11. Przychodzień Jan
       12. Rupacz Henryk
       13. Wilk Bożena
       14. Zajączkowska Danuta
       15. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

         Za
          80%
         Przeciw
          13.3%
         Wstrzymali się
          6.7%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Kamienowski Sławomir
         7. Lachowski Sławomir
         8. Pawelczyk Danuta
         9. Rupacz Henryk
         10. Wilk Bożena
         11. Zajączkowska Danuta
         12. Zaremba Patrycja
         1. Klimek Tomasz
         2. Przychodzień Jan
         1. Iwaniak Łukasz

         Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Iwaniak Łukasz
         7. Kamienowski Sławomir
         8. Klimek Tomasz
         9. Lachowski Sławomir
         10. Pawelczyk Danuta
         11. Przychodzień Jan
         12. Rupacz Henryk
         13. Wilk Bożena
         14. Zajączkowska Danuta
         15. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Bąkowski Rafał
           2. Brzostek Marek
           3. Brzostek Teresa
           4. Ciecierski Andrzej
           5. Grużewski Paweł
           6. Iwaniak Łukasz
           7. Kamienowski Sławomir
           8. Klimek Tomasz
           9. Lachowski Sławomir
           10. Pawelczyk Danuta
           11. Przychodzień Jan
           12. Rupacz Henryk
           13. Wilk Bożena
           14. Zajączkowska Danuta
           15. Zaremba Patrycja
             Wyświetleń: 1 176