logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

VII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przebiegi wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miastkowo z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 10. Sprawozdanie z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Miastkowo za I półrocze 2019 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miastkowo z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży

     Za
      93.3%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      6.7%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Iwaniak Łukasz
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Pawelczyk Danuta
     10. Przychodzień Jan
     11. Rupacz Henryk
     12. Wilk Bożena
     13. Zajączkowska Danuta
     14. Zaremba Patrycja
      1. Bąkowski Rafał

      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Iwaniak Łukasz
      7. Kamienowski Sławomir
      8. Klimek Tomasz
      9. Lachowski Sławomir
      10. Pawelczyk Danuta
      11. Przychodzień Jan
      12. Rupacz Henryk
      13. Wilk Bożena
      14. Zajączkowska Danuta
      15. Zaremba Patrycja
        Wyświetleń: 979