logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

VIII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 6. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastkowo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022.
 14. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 r.

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2020 r.

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Iwaniak Łukasz
     7. Kamienowski Sławomir
     8. Klimek Tomasz
     9. Lachowski Sławomir
     10. Pawelczyk Danuta
     11. Przychodzień Jan
     12. Rupacz Henryk
     13. Wilk Bożena
     14. Zajączkowska Danuta
     15. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Iwaniak Łukasz
       7. Kamienowski Sławomir
       8. Klimek Tomasz
       9. Lachowski Sławomir
       10. Pawelczyk Danuta
       11. Przychodzień Jan
       12. Rupacz Henryk
       13. Wilk Bożena
       14. Zajączkowska Danuta
       15. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo.

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Iwaniak Łukasz
         7. Kamienowski Sławomir
         8. Klimek Tomasz
         9. Lachowski Sławomir
         10. Pawelczyk Danuta
         11. Przychodzień Jan
         12. Rupacz Henryk
         13. Wilk Bożena
         14. Zajączkowska Danuta
         15. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok.

           Za
            86.7%
           Przeciw
            13.3%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Bąkowski Rafał
           2. Brzostek Marek
           3. Brzostek Teresa
           4. Ciecierski Andrzej
           5. Grużewski Paweł
           6. Kamienowski Sławomir
           7. Klimek Tomasz
           8. Lachowski Sławomir
           9. Pawelczyk Danuta
           10. Rupacz Henryk
           11. Wilk Bożena
           12. Zajączkowska Danuta
           13. Zaremba Patrycja
           1. Iwaniak Łukasz
           2. Przychodzień Jan

            Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastkowo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.

            Za
             93.3%
            Przeciw
             -%
            Wstrzymali się
             6.7%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się
            1. Bąkowski Rafał
            2. Brzostek Marek
            3. Brzostek Teresa
            4. Ciecierski Andrzej
            5. Grużewski Paweł
            6. Kamienowski Sławomir
            7. Klimek Tomasz
            8. Lachowski Sławomir
            9. Pawelczyk Danuta
            10. Przychodzień Jan
            11. Rupacz Henryk
            12. Wilk Bożena
            13. Zajączkowska Danuta
            14. Zaremba Patrycja
             1. Iwaniak Łukasz

             Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Bąkowski Rafał
             2. Brzostek Marek
             3. Brzostek Teresa
             4. Ciecierski Andrzej
             5. Grużewski Paweł
             6. Iwaniak Łukasz
             7. Kamienowski Sławomir
             8. Klimek Tomasz
             9. Lachowski Sławomir
             10. Pawelczyk Danuta
             11. Przychodzień Jan
             12. Rupacz Henryk
             13. Wilk Bożena
             14. Zajączkowska Danuta
             15. Zaremba Patrycja

               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022.

               Za
                100%
               Przeciw
                -%
               Wstrzymali się
                -%
               Głosowanie imienne:
               ZaPrzeciwWstrzymali się
               1. Bąkowski Rafał
               2. Brzostek Marek
               3. Brzostek Teresa
               4. Ciecierski Andrzej
               5. Grużewski Paweł
               6. Iwaniak Łukasz
               7. Kamienowski Sławomir
               8. Klimek Tomasz
               9. Lachowski Sławomir
               10. Pawelczyk Danuta
               11. Przychodzień Jan
               12. Rupacz Henryk
               13. Wilk Bożena
               14. Zajączkowska Danuta
               15. Zaremba Patrycja

                 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

                 Za
                  100%
                 Przeciw
                  -%
                 Wstrzymali się
                  -%
                 Głosowanie imienne:
                 ZaPrzeciwWstrzymali się
                 1. Bąkowski Rafał
                 2. Brzostek Marek
                 3. Brzostek Teresa
                 4. Ciecierski Andrzej
                 5. Grużewski Paweł
                 6. Iwaniak Łukasz
                 7. Kamienowski Sławomir
                 8. Klimek Tomasz
                 9. Lachowski Sławomir
                 10. Pawelczyk Danuta
                 11. Przychodzień Jan
                 12. Rupacz Henryk
                 13. Wilk Bożena
                 14. Zajączkowska Danuta
                 15. Zaremba Patrycja
                   Wyświetleń: 1 321