logo Miastkowo  

Klauzula informacyjna  dla transmisji obrad sesji Rady Gminy


Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Miastkowo są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miastkowo z siedzibą w Miastkowie ul. Łomżyńska 32.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Miastkowo pod adresem e-mail: iod.miastkowo@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz każde inne osoby ponieważ nagranie stanowi informację publiczną z rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo i na stronie internetowej gminy.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Miastkowo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie profilowania.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-06-11 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-06-11 13:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 691