logo Miastkowo  

Wybory uzupełniające do Senatu RP - 2016


 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 stycznia 2016 r.


w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do  Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 4), podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie gminy Miastkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

•    tablice ogłoszeń w miejscowości Miastkowo ul. Łomżyńska (przed budynkiem  Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury),
•    tablice ogłoszeń u sołtysów w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy.
 

W Ó J T
Kazimierz Górski

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 stycznia 2016 roku

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Numer
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Chojny – Naruszczki, Kraska, Leopoldowo, Sulki, Korytki Leśne, Łuby – Kurki, Łuby – Kiertany, Czartoria, Osetno, Rybaki

Publiczne Gimnazjum
ul. Łomżyńska 10, Miastkowo

2

Miastkowo

Publiczne Gimnazjum
ul. Łomżyńska 10, Miastkowo

 • Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

3

Łubia, Tarnowo, Gałkówka, Podosie, Sosnowiec, Zaruzie

 

Świetlica Wiejska
ul. Łomżyńska 32A, Miastkowo

 • Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

 

4

Drogoszewo, Kaliszki, Kuleszka, Nowosiedliny, Rydzewo – Gozdy, Rydzewo

 

Szkoła Podstawowa
ul. Mazurska 22, Rydzewo

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Wójta Gminy Miastkowo w terminie do dnia 20 lutego 2016 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Lokale wyborcze w dniu 6 marca  2016 r.  otwarte będą w  godzinach od 700 do 2100.

W Ó J T

Kazimierz Górski


*)  Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypadana sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, 180, 1072; z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923, poz. 2281)


INFORMACJA

o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia
wyborów  uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych
na dzień 6 marca 2016 r. na terenie Gminy Miastkowo


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie – Publiczne Gimnazjum ul. Łomżyńska 10

 1. Dorota Prytuła zam. Miastkowo -  KW  Prawo i Sprawiedliwość
 2. Marek Lemański zam. Miastkowo - KW  KORWiN
 3. Jakub Brzostek zam. Rydzewo -  KW  Samoobrona
 4. Marzena Białobrzewska zam. Miastkowo - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Marta Młynarczyk zam. Tarnowo -  KWW  Szary Obywatel
 6. Anna Wronka zam. Miastkowo - KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu"
 7. Agnieszka Zduńczyk zam. Miastkowo - Wójt Gminy Miastkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie – Publiczne Gimnazjum ul. Łomżyńska 10

 1. Krzysztof  Przychodzień  zam. Czartoria - KW Prawo i Sprawiedliwość
 2. Ewa Bielak zam. Łuby - Kiertany - KW  KORWiN
 3. Teresa Brzostek  zam. Rydzewo - KW Samoobrona
 4. Aneta Dorota Wiśniewska zam. Miastkowo -KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Aleksandra Rupacz zam. Tarnowo - KWW  Szary Obywatel
 6. Kamila Wronka  zam. Miastkowo - KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu"
 7. Janina Cwalina zam. Miastkowo - Wójt Gminy Miastkowo  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Miastkowie – Świetlica Wiejska ul. Łomżyńska 32 A

 1. Bożena Przychodzień zam. Czartoria - KW  Prawo i Sprawiedliwość
 2. Mariola Kupidłowska zam. Miastkowo - KW  KORWiN
 3. Renata Piaścik  zam. Rydzewo - KW Samoobrona
 4. Grażyna Genowefa  Białobrzewska zam. Miastkowo - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Mirosław  Sznejder  zam. Tarnowo - KWW  Szary Obywatel
 6. Emilia Wilk zam. Zaruzie - KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu"
 7. Wanda Wiśniewska  zam. Miastkowo - Wójt Gminy Miastkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr  4  w   Rydzewie – Szkoła Podstawowa ul. Mazurska 22

 1. Bogumiła Górska zam. Rydzewo - KW  Prawo i Sprawiedliwość
 2. Zbigniew Kupidłowski zam. Miastkowo -  KW  KORWiN
 3. Kinga Piaścik  zam. Rydzewo - KW  Samoobrona
 4. Anna Wiśniewska  zam. Miastkowo - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Weronika Kobus zam. Tarnowo - KWW  Szary Obywatel
 6. Małgorzata Jasińska zam. Miastkowo - KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego  Regionu"
 7. Małgorzata Struniewska  zam. Olszewo Borki  - Wójt Gminy  Miastkowo

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-07 15:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-07 15:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-15 13:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1475