logo Miastkowo  

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


  1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 14 maja 2020 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.
  2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 maja 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 15 maja 2020 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
  3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 8 maja 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
    W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 22 maja 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj. w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 5 maja 2020 r. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 19 maja 2020 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-30 11:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-30 11:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-09 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 496