logo Miastkowo  

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo z dnia 9 kwietnia 2020 roku


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Miastkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Chojny-Naruszczki, Kraska, Leopoldowo, Sulki, Korytki Leśne, Łuby-Kurki, Łuby-Kiertany, Czartoria, Rybaki

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo

2

Miastkowo

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Tarnowo, Łubia, Podosie, Sosnowiec, Gałkówka, Zaruzie

Świetlica Wiejska, ul. Łomżyńska 32A, 18-413 Miastkowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Drogoszewo, Osetno, Kaliszki, Kuleszka, Rydzewo-Gozdy, Nowosiedliny, Rydzewo

Szkoła Podstawowa, Rydzewo ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Miastkowo najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Miastkowo

Kazimierz GÓRSKI


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2020-04-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-04-09 14:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-04-09 14:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-09 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 530