logo Miastkowo  

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 kwietnia 2020 r.


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Miastkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 6.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-04-14 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-04-14 13:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-09 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 529