logo Miastkowo  
Wybory i referenda Wybory Prezydenta RP 2020

Postanowienie Nr 60/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastkowo


POSTANOWIENIE NR 60/2020
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastkowo


Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

Załącznikipobrań
file typ Postanowienie z załącznikami 229,5 KB 261

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-16 09:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-16 09:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-16 09:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 615