logo Miastkowo  
Wybory i referenda Wybory Prezydenta RP 2020

Postanowienie nr 86/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 czerwca 2020 r.  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


POSTANOWIENIE NR 86/2020
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniami od nr 45/2020 do nr 81/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 czerwca 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

 

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 86/2020 Komisarza Wyborczego
w Łomży z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

 

Gm. Miastkowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 09:00


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-17 13:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-17 13:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 554