logo Miastkowo  
Wybory i referenda Wybory Prezydenta RP 2020

POSTANOWIENIE NR 135/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Miastkowo


POSTANOWIENIE NR 135/2020
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Miastkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:


§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Miastkowo, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Grzegorz Ciecierski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA        BIEDRONIA, zam. Miastkowo


§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.  Agnieszka Bieńkowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Miastkowo


§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy

w Łomży


Jan Leszczewski

 


Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-07-06 11:19
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-07-06 11:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 568