logo Miastkowo  
Wybory i referenda Wybory do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo  z dnia 11 września 2023 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 11 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, poz. 2418; z 2023 r. poz. 497 ) Wójt Gminy Miastkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Chojny-Naruszczki, Kraska, Leopoldowo, Sulki, Korytki Leśne,
Łuby-Kurki, Łuby-Kiertany, Czartoria, Rybaki

Szkoła Podstawowa,
ul. Łomżyńska 10,
18-413 Miastkowo

2

Miastkowo

 

Szkoła Podstawowa,
ul. Łomżyńska 10,
18-413 Miastkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Łubia, Podosie, Sosnowiec

 

Świetlica Wiejska,
ul. Łomżyńska 32A,
18-413 Miastkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Kaliszki, Kuleszka, Rydzewo-Gozdy, Nowosiedliny, Rydzewo

Szkoła Podstawowa,
Rydzewo ul. Mazurska 22,
18-413 Miastkowo

5

Tarnowo

Świetlica Wiejska

Tarnowo ul. Szkolna 2/4
18-413 Miastkowo

6

Zaruzie, Gałkówka

 

Świetlica Wiejska
Zaruzie 40
18-413 Miastkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Drogoszewo, Osetno

Świetlica Wiejska Drogoszewo
ul.Szkolna 7
18-413 Miastkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych .

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu glosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 roku.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Miastkowo najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Zastępca Wójta

Dorota Prytuła


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Dulewicz2023-09-11
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-09-12 14:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-09-12 14:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 310