logo Miastkowo  
Wybory i referenda Wybory do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum 2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


POSTANOWIENIE NR 98/2023
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, w mieście na prawach powiatu Łomży, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 304 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik do postanowienia 223,95 KB 217

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-09-22 12:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-09-22 12:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-09-22 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233