logo Miastkowo  
Wybory i referenda Wybory do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum 2023

Postanowienie nr 100/2023  Komisarza Wyborczego w Łomży  z dnia 28 września 2023 r.  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R


POSTANOWIENIE NR 100/2023
Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

 


Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 100/2023 Komisarza Wyborczego

w Łomży z dnia 28 września 2023 r.

Gm. Miastkowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, Łomżyńska 25, 18-413 Miastkowo

Termin: 5 października 2023 r. o godz. 11:00


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-09-29 07:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-09-29 07:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 80