Wybory i referenda Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

06.09.2018 r. 13:56

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

06.09.2018 r. 13:53

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów

06.09.2018 r. 13:49

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Se

27.08.2018 r. 11:44

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach, ich granicach, numerach i liczbkie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

27.08.2018 r. 11:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkow w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

20.08.2018 r. 14:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20.08.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych i granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

20.08.2018 r. 14:32

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

17.08.2018 r. 09:59

Obwieszczenie Nr 5/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16.03.2018 r.

27.03.2018 r. 14:40