logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.6.2016


Miastkowo, 24 listopada 2016 r.

IGN.271.6.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.6.2016

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 251.477,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin płatności faktury

1

Usługi Komunalne „BŁYSK”
Marianna Marczyk

18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22A

 

368.998,00

 

30 dni

2

Konsorcjum firm:

1) Lider

RDF Sp. z o. o , ul. Kołobrzeska   5,

07-401  Ostrołęka

2) Członek  konsorcjum

MPK  PURE HOME  Sp. z o.o

Spółka  Komandytowa,

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

 

 

 

298.523,16

 

 

 

30 dni

3

Zakład Usługowy „WINPOL” s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

18-400 Łomża, ul. Kazańska 1

 

383.073,00

 

30  dni

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-11-24 14:51
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-11-24 14:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 949