logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Plany zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku


Miastkowo, dnia 19.01.2017 r.

IGN.271.2.2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU

 

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miastkowo informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówień

Orientacyjna wartość zamówienia

netto (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym 2017 roku

1.

Dostawa kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000

II kwartał

2.

Przebudowa
i rozbudowa dróg gminnych - Leopoldowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

800 000

II – III kwartał

3.

Budowa świetlicy wiejskiej
w Zaruziu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

700 000

III - IV kwartał

4.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Rydzewie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250 000

III - IV kwartał

5.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo
i jej jednostek organizacyjnych

Dostawy

Przetarg nieograniczony

110 000

IV kwartał

6.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo

Dostawy

Przetarg nieograniczony

90 000

IV kwartał

7.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługi

Przetarg nieograniczony

320 000

IV kwartał

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-01-19 12:04
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-01-19 12:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1455