logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.4.2017


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 20 czerwca 2017 r.

IGN.271.4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.4.2017

na dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania i kosiarki

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 189.000,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Czas dostawy

1

PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek
99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A

 

210.330,00

 

21 dni

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Agromasz Sp. z o.o.

07-411 Rzekuń, ul. Kolonie 3

 

207.870,00

 

 

21 dni

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-06-20 11:56
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-06-20 11:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1494