logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.5.2017


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 12 lipca 2017 r.

IGN.271.5.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.5.2017

na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.064.000 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji

1

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

 

1.049.647,08

 

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z Projektem umowy.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-07-12 13:09
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-07-12 13:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 767