logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.8.2017


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 13 listopada 2017 r.

IGN.271.8.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.8.2017

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Miastkowo

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, przekazuje informacje
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 720.000 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin płatności faktury

1

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 

904.608,00

 

30 dni

2

Zakład Usługowy WINPOL s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

 

792.000,00

 

30 dni

3

Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

839.976,00

30 dni

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. W postępowaniu nie postawiono wymogów dotyczących gwarancji.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-11-13 11:02
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-11-13 11:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 777