logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Plany zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku


                                                                                                           Miastkowo, dnia 24.01.2018 r.

IGN.271.2.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU

 

Działając na podstawie art. 13 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miastkowo informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówień

Orientacyjna wartość zamówienia

netto (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym 2018 roku

1.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Rydzewie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

231 050

I kwartał

2.

Dostawa kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000

I-II kwartał

3.

Budowa boiska sportowego w Tarnowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

215 500

II – III kwartał

4.

Przebudowa
i rozbudowa dróg gminnych – Miastkowo, ul. Spokojna, ul. Wąska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 028 000

II – III kwartał

5.

Przebudowa z rozbudową dróg gminnych – Rydzewo Gozdy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 556 000

II – III kwartał

6.

Wykonanie fotowoltaiki na budynku UG

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

225 500

II – III kwartał

7.

Dokumentacja i budowa chodnika w Kuleszce

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

187 000

III - IV kwartał

8.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo
i jej jednostek organizacyjnych

Dostawy

Przetarg nieograniczony

110 000

IV kwartał

9.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo

Dostawy

Przetarg nieograniczony

101 626

IV kwartał

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek2018-01-24
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-01-24 13:28
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-01-24 13:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1639