logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i wycinkę drzew z działki gminnej nr 50/2 położonej w miejscowości Łuby-Kurki


Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do składania ofert na sprzedaż i wycinkę 85 szt. drzew z działki gminnej nr 50/2 położonej w miejscowości Łuby-Kurki, gm. Miastkowo (drzewa powinny być wycięte na wysokości nie wyższej niż 10 - 15 cm, bez karczowania, ale z uprzątnięciem gałęzi).

Do składania ofert cenowych uprawnione są na jednakowych warunkach osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wycinka musi być przeprowadzona przez osoby uprawnione do wykonywania działalności polegającej na wycince drzew z zachowaniem przepisów bhp.

Wszelkie koszty związane z zakupem pozyskanego drewna, wycinką drzew i uprzątnięciem terenu oraz koszty ewentualnych strat ponosi Wykonawca.

Proponowana cena ofertowa powinna stanowić różnicę szacowanej wartości wskazanych do wycinki drzew pomniejszona o koszt ich wycinki i uprzątnięcia terenu i nie może być wartością ujemną. W przypadku, kiedy oferty nie będą miarodajne do wartości drzewa konkurs ofert zostanie unieważniony.

Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie zlecona wycinka drzew.

W przypadku jednakowych ofert decyduje kolejność wpływu do urzędu.

Drzewo można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Miastkowo – Agnieszką Bieńkowską, tel. (86) 217 42 12

 

Wymagany termin usunięcia drzew i uprzątnięcia terenu: do 15 kwietnia 2018r. (Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wskazanych drzew, ok. 5 szt. w terminie do 30 marca 2018r.)

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „sprzedaż drzew z działki gminnej nr 50/2 wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu” w terminie do dnia 28 marca 2018r. do godziny 13.00 do Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 3, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Formularz oferty 14,42 KB 177

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Bieńkowska2018-03-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-26 12:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-23 12:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 768