logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.5.2018


Gmina Miastkowo

Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 20 kwietnia 2018 r.

IGN.271.5.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.5.2018

na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 276.000,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin realizacji

1

PRZEDSIĘBORSTWO WIELOBRANZOWE

,,GOSK-KRUSZ’’  Ryszard Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

 

418.745,52 zł

 

1 dzień

2

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  ,,WÓDEX’’     Wacław Dąbrowski,

ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

 

533.655,36 zł

 

1 dzień

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2018 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-04-20 13:12
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-04-20 13:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 735