logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.7.2018


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 16 lipca 2018 r.

IGN.271.7.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.7.2018

na Przebudowę drogi  gminnej nr 105873B  i  drogi    powiatowej  nr 1957B            w miejscowości Kuleszka”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1.       Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi      230 000,00 zł brutto.

2.       Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

BIK-Projekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

 

329.097,73 zł

 

60 miesięcy

2

P.H.P.U. Wódex

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10

18-413 Miastkowo

 

375.150,00 zł

 

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2018 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

 

Wójt

   Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2018-07-16
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2018-07-16 13:28
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2018-07-16 13:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 960