logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Plany zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku


Miastkowo, 23 stycznia 2019 r.

 

IGN.271.2.2019

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W 2019 ROKU

 

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miastkowo informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówień

Orientacyjna wartość zamówienia

netto (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym 2017 roku

1.      

Wykonanie fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

230 000

I kwartał

2.      

Dostawa kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

340 000

II kwartał

3.      

Przebudowa
i rozbudowa dróg gminnych – Miastkowo, ul. Spokojna, ul. Wąska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 200 000

II – III kwartał

4.      

Zagospodarowanie terenu przy GOK
w Miastkowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

360 000

II-III kwartał

5.      

Przebudowa mostu na rzece Ruż
w miejscowości Łubia

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

480 000

III kwartał

6.      

Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługi

Przetarg nieograniczony

840 000

IV kwartał

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-01-23
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-01-23 14:01
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-01-23 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1285