logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.1.2019


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 1 lutego 2019 r.

IGN.271.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.1.2019

na Instalacje  fotowoltaiczne na budynkach użyteczność publicznej w gminie Miastkowo”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 280 000,00 zł
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

3energy Lech Szafran
ul. Nefrytowa 58,

91-360 Łódź

 

232 470 zł

 

84 miesiące

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe
Stalmet Józef Szostak
Dobieszów 25,

48-100 Głubczyce


194 081,90 zł

 

84 miesiące

3

Rzońca Sp. z o.o.
ul. Żabia 2a,
18-400 Łomża

 

264 450 zł

 

84 miesiące

4

AMW INVESTMENTS
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133,

02-663 Warszawa

 

210 668,25 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2019 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-02-01
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-02-01 12:35
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-02-01 12:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 614