logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo


Informuję, że dnia 14 maja  2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 15 maja 2019 r.  Termin składania ofert został określony na dzień 4 czerwca 2019 r. do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 20–301 Lublin, ul. Fabryczna 15.

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Komisja stwierdziła że, Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 20–301 Lublin, Ul. Fabryczna 15.  swoją dotychczasową działalnością potwierdza, że jest solidnym partnerem  że  daje gwarancję wykonania zadania.

                                                                                                                                                      

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko2019-06-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-06-24 11:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-06-24 11:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242