logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Plany zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku


                Miastkowo, 15 stycznia 2020 r.

 

IGN.271.1.2020

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU

 

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miastkowo informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówień

Orientacyjna wartość zamówienia

netto (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym 2020 roku

1.      

Dostawa kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

340.000

I-    II kwartał

2.      

Przebudowa
z rozbudową dróg gminnych - Rydzewo Gozdy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3.300.000

I-II kwartał

3.      

Budowa boiska sportowego
w Leopoldowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

380.000

II – III kwartał

4.      

Modernizacja hydroforni w Łubach- Kiertanach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.200.000

IV kwartał

5.      

Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo
w miejscowościach Podosie i Czartoria

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

120.000

IV kwartał

6.      

Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000

IV kwartał

7.      

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo
i jej jednostek organizacyjnych

Dostawy

Przetarg nieograniczony

61.000

IV kwartał

8.      

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo

Dostawy

Przetarg nieograniczony

80.000

IV kwartał

 

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-01-15
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-01-15 11:50
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-01-15 11:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2022-12-01 10:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1009