logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Nadbudowa  i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany"


Miastkowo, 07 maja 2021r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.4.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00034603/01 na „Nadbudowę i przebudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany”

Do terminu złożenia ofert, tj. 07 maja 2021r. godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer ofertyNazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcówCena oferty brutto
1

FIRMA BARTOSZ Sp.J. BUJWICKI SOBIECH

ul. Sejeńska 7, 15-399 Białystok 2 270 580,00 zł

2 270 580,00 zł
2

Konsorcjum:

Lider: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

„ZIEJA” RYSZARD ZIEJA

ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

BUDOWLANYCH SYLWIA CHABEREK

ul. Kolegialna 1, 18-400 Łomża

2 799 999,86 zł

 

                                                                         Wójt

                                                                 Kazimierz GórskiInformacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-05-07
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-05-07 14:14
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-05-07 14:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 530