logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Nadbudowa  i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany" IGN.271.6.2021


Miastkowo, 21 lipca 2021r.

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

 

IGN.271.6.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) przekazuje poniżej informacje

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 21.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 88917/01 na „Nadbudowę i przebudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 21 lipca 2021r. godz. 09:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Numer

oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno

2.988.900,00

2

FIRMA BARTOSZ Sp. j BUJWICKI SOBIECH

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

2 693 700,00 zł

3

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

„ZIEJA” RYSZARD ZIEJA

ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

2 632 604,41

                                                                                                 Wójt

                                                                                          Kazimierz Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-07-21
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-07-21 11:17
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-07-21 11:17
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2021-07-21 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 422