logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie" IGN.271.7.2021


 Miastkowo, 16 sierpnia 2021r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.7.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00132389/01 na „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 16 sierpnia 2021r. godz. 09:00 wpłynęła jedna oferta:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

BIM IRENA BEŁDYCKA, MARIUSZ BEŁDYCKI S.C.

Jęcznik 8, 12-100 Szczytno

 268 000,00 zł

 

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                      Kazimierz Górski

 
Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-08-16
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-08-16 11:09
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-08-16 11:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 512