logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562" IGN.271.9.2021


Miastkowo, 17 września 2021r.

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

 

IGN.271.9.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) przekazuje poniżej informacje

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 02.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00167898/01 na „Przebudowę drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 17 września 2021r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer

oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków

1 738 695,45

2

EKOTECH PAWEŁ JARZĄBEK

Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów

1 643 959,91 zł

3

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

1 188 372,72 zł

 

                                                                               Wójt

                                                                        Kazimierz Górski

                                                                                                            

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-09-17
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-09-17 12:21
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-09-17 12:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 399