logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" IGN.271.11.2021


Miastkowo, 19 listopada 2021r.

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

 

IGN.271.11.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00263390/01 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 19 listopada 2021r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

 

Numer

oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

Zakład Usługowy "Winpol" s.c.

Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

772 329,60

2

RDF Sp. z o.o. - lider konsorcjum

MPK Pure Home Sp. z o.o. - członek konsorcjum

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

820 560,12 zł

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-11-19
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-11-19 12:04
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-11-19 12:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 482