logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo” IGN.271.3.2022


Miastkowo, 11 luty 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

 

IGN.271.3.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00035970/01 oraz dnia 08.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00049597/01 na „Przebudowę z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 11 lutego 2022r. do godz. 10:00 wpłynęła oferta:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

4 663 179,30 zł

                                                                                                    Wójt

                                                                                            Kazimierz Górski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-02-11
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-02-11 12:02
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-02-11 12:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 421