logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską".


Miastkowo, 1 kwietnia 2022 r.

Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo

IGN.271.2.5.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami Zarządzenia nr 1.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Zarządzenia nr 41.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych przekazuję informacje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod numerem 2022-33568-95147 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 lutego 2022 r. Termin składania ofert upłynął 10 marca 2022 r. o godz. 12 00.

Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał 5 ofert.

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH Marek Dąbkowski, 18-300 Cieciorki 1A, ponieważ spełnił wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Wójt

Kazimierz Górski

 

 

W załączeniu: – Karta oceny ofert

Załącznikipobrań
file typ Karta oceny ofert 208,26 KB 75

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-04-01
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-04-01 12:47
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-04-01 12:47
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2022-06-06 14:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233