logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.


Informuję, że dnia 9 maja  2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 15 maja 2019 r.  Termin składania ofert  został  określony na dzień 30 maja 2022 r. do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras,
20-307 Lublin, ul. Kościelna 5A/1.

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Komisja stwierdziła że, Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras , 20-307 Lublin , Ul. Kościelna 5A/1.  swoją dotychczasową działalnością potwierdza, że jest solidnym partnerem  że  daje gwarancję wykonania zadania.

Wójt

Kazimierz Górski
Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko2022-06-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-06-09 09:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-06-09 09:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174