logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo


Miastkowo, 7 lipca 2022 r.

Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo

IGN.271.2.8.2022

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo ”

Gmina Miastkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 1.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenia nr 41.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych dokonano otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 czerwca 2022 r. Termin składania ofert upłynął 6 lipca 2022 r. o godz. 12 00.

Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał oferty od następujących wykonawców:

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena brutto

Uwagi

Część I

Część II

1

WIMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

18 450,00 zł

2

Avis-ECO Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin

59 224,50 zł

35 251,80 zł

3

Fit Park Sp. z o.o.-Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

13 972,80 zł

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2022 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

Sekretarz Gminy

Dorota Prytuła


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-07-07
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-07-07 12:10
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-07-07 12:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 359