logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592" IGN.271.6.2022


Miastkowo, 19 lipca 2022 r.

Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo

IGN.271.6.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00237306/01 na „Remont drogi gminnej wewnętrznejw miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 19 lipca 2022r. do godz. 10:00 wpłynęła oferta:

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WÓDEX” WACŁAW DĄBROWSKI

18-413 MIASTKOWO

UL. WARSZAWSKA 10

 

283 668,75zł

                                                                                                    Wójt

                                                                                            Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-07-19
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-07-19 12:41
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-07-19 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 432