logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo"


Miastkowo, 19 lipca 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomzyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.2.8.2022

Informacja o wyborze oferty na zadanie:

„Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo”

Zamawiający działając w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 1.2021 Wójta Gminy Miastkowoz dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenia nr 41.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 czerwca 2022 r. Termin składania ofert upłynął 6 lipca 2022 r. o godz. 12 00.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę otrzymanych ofert na podstawie kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy:

1. Avis-ECO Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin – Część I

2. Fit Park Sp. z o.o.-Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń – Część II

Wykonawcy spełnili wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym dla poszczególnych części oraz zaoferowali cenę mieszczącą się w limicie środków przeznaczoną na przedmiotowe zamówienie.

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                             Kazimierz GórskiInformacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-07-19
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-07-19 13:32
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-07-19 13:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 146