logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.7.2022


 

Miastkowo, 19 sierpnia 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

 

IGN.271.7.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie  art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 19.08.2022 r. o godz. 10:30

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

         

                                                                                                                           Wójt 

                                                                                                                    Kazimierz Górski                                   

 

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-08-19
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-08-19 10:10
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-08-19 10:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 286