logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.7.2022


Miastkowo, 19 sierpnia 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
IGN.271.7.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00300021/01 na „Dostawę używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 19 sierpnia 2022r. do godz. 10:00 wpłynęła oferta:

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

Autobusy DVL Sp. z o.o.

Korczyn 29B, 26-067 Strawczyn

170 970,00 zł

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                    Kazimierz Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-08-19
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-08-19 11:43
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-08-19 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 302