logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.9.2022


Miastkowo, 8 września 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.9.2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa kruszywa naturalnego”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 08.09.2022 r. o godz. 11:00

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 214 323,00 zł brutto (dwieście czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote).

 

 

                                                                   Wójt

                                                                      Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-09-08
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-08 10:39
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-08 10:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334