logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa kruszywa naturalnego" IGN.271.9.2022


Miastkowo, 8 września 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.9.2022

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00327960/01 na „Dostawa kruszywa naturalnego”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 8 września 2022r. do godz. 10:00 wpłynęła oferta:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WÓDEX” WACŁAW DĄBROWSKI

18-413 MIASTKOWO

UL. WARSZAWASKA 10

118 032,03zł

 

                                                                                 Sekretarz Gminy

                                                                                  Dorota Prytuła

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-09-08
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-08 13:51
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-08 13:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 271