logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.8.2022


Miastkowo, 12 września 2022 r.

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

IGN.271.8.2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz.nr ewid.592”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 12.09.2022 r. o godz. 11:00

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 316 738,00 zł brutto (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych).

 

Sekretarz Gminy

Dorota Prutuła

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-09-12
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-12 10:45
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-12 10:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 335