logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592" IGN.271.8.2022


 Miastkowo, 12 września 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.8.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00322096/01 na „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 12 września 2022r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WÓDEX” WACŁAW DĄBROWSKI
18-413 MIASTKOWO
UL. WARSZAWSKA 10

307 992,00 zł

2.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.
UL. POLIGONOWA 32
18-400 ŁOMŻA

304 753,09 zł

 

                                                                              Sekretarz Gmina

                                                                               Dorota Prytuła

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-09-12
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-12 13:13
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-09-12 13:13
Ostatnia zmiana :Agata Pawelczyk2022-09-12 13:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 459