logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.10.2022


Miastkowo, 10 października 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

 IGN.271.10.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie  art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.:Dostawa kruszywa naturalnego”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 10.10.2022 r. o godz. 11:00

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 214 323,00 zł brutto (dwieście czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote).

 

                                                                        Sekretarz Gminy

                                                                      Dorota Prutuła

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-10-10
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-10-10 10:21
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-10-10 10:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 305