logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa kruszywa naturalnego" IGN.271.10.2022


 

 

Miastkowo, 10 października 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.10.2022

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00372501/01 na „Dostawę kruszywa naturalnego”.

 

Do terminu złożenia ofert, tj. 10 października 2022r. do godz. 10:00 wpłynęła oferta:

 

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

 

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WÓDEX”          WACŁAW DĄBROWSKI
18-413 MIASTKOWO,
UL. WARSZAWASKA 10

199 433,43zł

 

 

                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                                     Dorota Prytuła

 

                                                                                

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-10-10
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-10-10 12:41
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-10-10 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233