logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.11.2022


Miastkowo, 14 października 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo


IGN.271.11.2022


INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 14.10.2022 r. o godz. 10:30

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 600 000 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych).

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                       Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-10-14
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-10-14 10:12
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-10-14 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 303