logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.11.2022


Miastkowo, 14 października 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.11.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00381222/01 na „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

Do terminu złożenia ofert, tj. do 14 października 2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                        Wójt

                                                                             Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-10-14
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-10-14 12:19
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-10-14 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 386